Hokej na sanjkama Mrga

Predstavljen hokej u sanjkama na ledu za osobe s invaliditetom

Predstavljen hokej u sanjkama na ledu za osobe s invaliditetom